มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 19, 2024

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9


มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงสถาปนาและพระราชทานนามมหาวิทยาลัย
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 19 ปี นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมประกอบพิธีสักการะพระศรีศาสดา พระภูมิ เจ้าที่ จากนั้นเริ่มพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พิธีถวายราชสดุดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 19 ปี เพื่อเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงสถาปนาและพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์”
จากนั้นเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย และบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่น และพิธีมอบทุนการศึกษา จำนวน 118 ทุน ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา
อนึ่ง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็น หนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอันเป็นมิ่งมงคลแห่งพระราชา ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาไว้ ด้วยทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 ประกอบด้วยพื้นที่การศึกษา 4  แห่ง ได้แก่ ศาลายา (สำนักงานอธิการบดี, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ, วิทยาลัยเพาะช่าง และวิทยาเขตวังไกลกังวล ภายใต้การบริหารงานของรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี

#ราชมงคลรัตนโกสินทร์
#RMUTR

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages