ศิริราช ร่วมเทพผดุงพรมะพร้าว-อำพลฟูดส์ The Magic Moment ครั้งที่ 2 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, January 12, 2024

ศิริราช ร่วมเทพผดุงพรมะพร้าว-อำพลฟูดส์ The Magic Moment ครั้งที่ 2


ศิริราช ร่วมกับ เทพผดุงพรมะพร้าวและอำพลฟูดส์ เชื่อมมหัศจรรย์ทางดนตรีและความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบ ในคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก”


หลังประสบความสำเร็จกันไปแล้วกับคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง” ในปี 2560 ในปีนี้แฟนเพลงจะได้พบกับ The Magic Moment ครั้งที่ 2 ในตอน “The Power of love คอนเสิร์ตเพลงรัก พลังรัก” โดย ศิริราช ร่วมกับ เทพผดุงพรมะพร้าว และ      อำพลฟูดส์ พร้อมส่งมอบความสุข 2 ต่อ ไปยังผู้ชมที่นอกจากจะได้ฟังดนตรีจากสุดยอดศิลปินแถวหน้าของวงการทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นำทัพโดย แต๋ม-ชรัส เฟื่องอารมณ์ ศิลปินผู้มีเสียงร้องที่อบอุ่นหัวใจ, ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา เจ้าของเพลงรักแสนละมุน, เบน-ชลาทิศ ตันติวุฒิ ดีโว่เสียงทรงพลัง, บอย- อนุวัฒน์ สงวนศักดิ์ภักดี และป๊อป-ปองกูล สืบซึ้ง ศิลปินที่มีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์ เสริมทัพความไพเราะด้วยเสียงร้องของ ทอม-อิศรา กิจนิตย์ชีว์, ลุลา-กันยารัตน์ ติยะพรไชย และอลิศ-ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน แล้วยังได้ส่งต่อความสุขผ่านการซื้อบัตรคอนเสิร์ตซึ่งรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายร่วมสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลศิริราชและศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกอีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด, กลุ่มอำพลฟูดส์ และ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) เตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์บริรักษ์ ศิริราช (Siriraj Hospice) และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดให้ทันสมัยและก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในหลังที่สองพร้อมขยายขนาดบริการเป็น 400 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจร โดยมี ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการแถลงข่าวร่วมกับ รศ. นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก พร้อมด้วย นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอำพลฟูดส์ และนายณฐกฤต วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และความพิเศษของคอนเสิร์ตการกุศลฯ ครั้งนี้

ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “การจัดงานคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก ในครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อระดมทุนและนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ไปจัดสร้างอาคารศูนย์บริรักษ์ศิริราช (Siriraj Hospice) ซึ่งเป็นสถานที่บริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ซึ่งศูนย์ฯ แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของสถานพยาบาลที่มุ่งเน้นการดูแลแบบประคับประคองในช่วงท้าย (Palliative Care) อย่างครบวงจร โดยไม่ใช้การรักษายื้อชีวิตที่สร้างความทรมานแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ผสมผสานกับแนวทางการบริบาลเสริม ได้แก่ จิตวิทยาบำบัด ดนตรีและศิลปะบำบัด การแพทย์แผนไทย เวชศาสตร์ฟื้นฟูประยุกต์ รวมทั้งการให้การบริบาลทางจิตวิญญาณ ความเชื่อที่แตกต่างในแต่ละบุคคล และเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงจิตอาสาของสังคมไทยในการเข้ามาร่วมดูแลผู้ป่วยในช่วงสุดท้ายของชีวิตผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดธรรมชาติ สงบ เหมาะสมกับระยะของความเจ็บป่วยที่ไม่อาจรักษาได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบัน 


นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายตามบริบทของไทย ผลิตหลักสูตรฝึกอบรมผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย และเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะการบริบาลเฉพาะทางให้แก่บุคลากรในประเทศ ซึ่งเป็นความคาดหวังตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช จะก่อสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เนื้อที่ 35 ไร่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี มีทั้งหมด 176 เตียง ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปีเศษ คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2569” ศ.นพ.อภิชาติ กล่าว


อย่างไรก็ดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ยังมุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงรุก จึงก่อตั้ง “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก” หรือศิริราช-กาญจนาเพื่อสร้างโอกาสเข้าถึงการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สามารถให้บริการการรักษามาตรฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลที่สามารถให้บริการทางการแพทย์ทั่วไปและการแพทย์เฉพาะทางนอกจากงานด้านการบริการแล้ว ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกยังวางแผนการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการเรียนการสอนทางการแพทย์ เพื่อผลิตเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมารับใช้สังคม โดยวางแผนที่จะปรับปรุงห้องผ่าตัด โดยคาดว่าจะใช้เงินงบประมาณในการปรับปรุงห้องผ่าตัดราว 50 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 เพื่อรองรับผู้ป่วยในจากเดิม 200 เตียง เป็น 400 เตียงในอนาคต โดยงบประมาณการสร้างอาคารหอผู้ป่วยในทั้งหมด 750 ล้านบาท และยังขาดการสนับสนุนอีกประมาณ 270 ล้านบาท


รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีความพร้อมในการดูและรักษาผู้ป่วย โดยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน พร้อมให้บริการด้วยใจ เน้นความปลอดภัย ใช้เทคโนโลยี ทันสมัย และรักษา ฟื้นฟูได้อย่างครบวงจร ประกอบด้วยหน่วยตรวจโรคและคลินิกเฉพาะทางในแต่ละด้านอาทิ ศัลยกรรม, โสต ศอ นาสิก ลาริงซ์, อุบัติเหตุและฉุกเฉิน, เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คลินิกแพทย์แผนจีน และอีกมากมายที่พร้อมให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างครอบคลุม ให้บริการด้วยบรรยากาศที่สร้างความอบอุ่นใจตลอดการเข้ารักษา อีกทั้งทางศิริราช-กาญจนา ได้มีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ขยายการให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ศูนย์ล้างไต ศูนย์ตรวจการนอนหลับ ศูนย์จักษุวิทยา ศูนย์กุมารเวชกรรม ศูนย์เวชศาสตร์ครอบครัว เป็นต้น ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ “ถูก เร็ว ดี” ซึ่งในปี 2566 ที่ผ่านมาได้มีการขยายงานบริการด้านการแพทย์ และรองรับผู้ป่วยนอกได้ 600,000 ครั้งต่อปี และรองรับผู้ป่วยในได้กว่า 8,000 ราย คาดว่าในอนาคตจะมีผู้ป่วยในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารับบริการอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา การตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ และขยายโอกาสการเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 และการปรับปรุงห้องผ่าตัดซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 15 ห้องเท่านั้นจะทำให้มีระบบและเครื่องมือที่ทันสมัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในอนาคต” ครับ


นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ ชาวเกาะ แม่พลอย และยอดดอย ตลอดการดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ปี เราสร้างจิตสำนึกที่ดีในการแบ่งปันความสุขจากสังคมในองค์กรสู่สังคมภายนอก และสร้างสรรค์นโยบายที่เป็นประโยชน์กับสังคมอย่างต่อเนื่องจากความตั้งใจของคุณจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ ซึ่งนโยบายที่บริษัทฯ ยึดถือมาโดยตลอดคืองานด้านสาธารณสุข และการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชน โดยหวังให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ และการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ล่าสุดเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” ซึ่งผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถส่งต่อความสุขให้กับคนที่เข้าชมและผู้บริจาคได้อย่างแน่นอน เพราะรายได้ทุกบาทของคอนเสิร์ตครั้งนี้ จะนำไปจัดสร้างอาคารศูนย์บริรักษ์ ศิริราช (Siriraj Hospice) ซึ่งเป็นสถานที่บริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเป็นระบบ ผมอยากขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความประทับใจครั้งนี้ด้วยกัน”


ด้าน ดร.เกรียงศักดิ์ เทพผดุงพร กรรมการผู้จัดการ กลุ่มอำพลฟูดส์ กล่าวว่า “พันธกิจของอำพลฟูดส์คือ มุ่งมั่นทำธุรกิจบนพื้นฐานการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดคอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment Concert ครั้งที่ 2 ในชื่อตอน “The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” วัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุน เพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดและก่อสร้างอาคารหอผู้ป่วยในหลังที่ 2 ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก


ผมเชื่อมั่นว่า ความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาระบบการบริการ การปรับปรุงพื้นที่ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บุคลากรของศูนย์การแพทย์ฯ จะสร้างโอกาสการเข้าถึงการแพทย์คุณภาพสูงให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจัดคอนเสิร์ตการกุศลฯ ครั้งนี้จึงถือเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนชาวไทยที่มีดนตรีในหัวใจได้ร่วมบริจาคผ่านการซื้อบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโอกาส การระดมทุนครั้งนี้จะทำให้ศูนย์การแพทย์ฯ จะมีห้องผ่าตัดที่มีคุณภาพมาตรฐาน สามารถขยายการบริการผู้ป่วยใน ให้คนไข้ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีและมีคุณภาพ เขาจะได้กลับไปเป็นกำลังหลักให้ครอบครัว และทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป”         ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว


สำหรับผู้สร้างสรรค์ความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือบริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) โดย นายณฐกฤต วรรณภิญโญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความน่าสนใจและความพิเศษของงานคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” ว่า “ในฐานะผู้จัดผมรู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้รับความไว้วางใจจากทางศิริราช เทพผดุงพรมะพร้าวและอำพลฟูดส์อีกครั้ง ซึ่งก่อนหน้านี้ทีวี ธันเดอร์ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังคอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน เพลงรักของดี้ ดนตรีของแต๋ง” เราได้เงินบริจาคจากการขายบัตรคอนเสิร์ตกว่า 30 ล้านบาท สำหรับคอนเสิร์ตฯ ครั้งนี้ ยังคงเป็นการรวมความมหัศจรรย์แห่งเสียงดนตรีและความสุขที่ส่งต่อได้ไม่รู้จบเช่นเคย ความมหัศจรรย์แรกจะได้พบกับสุดยอดนักร้องเสียงทรงพลังแห่งยุค ที่จะแสดงร่วมกันทั้งการร้องดูเอท ร้องแบบทริโอ ซึ่งจะเป็นการประกบคู่ของศิลปินที่พร้อมสร้าง surprise ให้กับผู้ชมตลอดชั่วโมง อาทิ เบน ชลาทิศ, ป๊อป ปองกูล, ทอม อิศรา ที่จะมาร่วมร้องไปพร้อมกับนักร้องระดับตำนานอย่างแต๋ม ชรัส มหัศจรรย์ที่สองในคอนเสิร์ตอัดแน่นไปด้วยเพลงรักแห่งยุค มีทั้งเพลงใหม่ยอดฮิตและบทเพลงคลาสสิกที่ยังคงความร่วมสมัย มหัศจรรย์ที่สามเราเรียบเรียงบทเพลงและบรรเลงในรูปแบบวงพ็อพออร์เคสตร้า กำกับดนตรีโดยโปรดิวเซอร์ระดับประเทศ แต๋ง-ภูษิต ไล้ทอง ที่ครั้งนี้ลงมาดูแลเองทุกขั้นตอน


ถือได้ว่า คอนเสิร์ตการกุศล “The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” ในครั้งนี้เราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อมอบโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพของคนไทยทุกคน โดยรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลศิริราช และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซึ่งต้องขอบคุณศิลปินทุกท่านที่ถึงคิวจะแน่นแค่ไหน แต่เมื่อได้ฟังคอนเซ็ปต์ความมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นแล้วทุกคนก็ตอบรับเพื่อคอนเสิร์ต เดกุศลในครั้งนี้ครับ”

คอนเสิร์ตการกุศล The Magic Moment ตอน The Power of Love เพลงรัก พลังรัก” จะจัดขึ้นในวันที่16 ฝหรือ www.thaiticketmajor.com 

 


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages