เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน BE BOLD FOR INCLUSION 2022 - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Monday, March 14, 2022

เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน BE BOLD FOR INCLUSION 2022


เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเสมอภาคของบุคลากรในองค์กร ไม่เพียงเฉพาะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ แต่ยังรวมถึงความหลากหลายด้านอายุ ประสบการณ์ ความคิด ความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การเปิดโอกาสผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย ฯลฯ จึงได้จัดกิจกรรม Be Bold for Inclusion 2022 ต่อเนื่องทุกปี เนื่องในวันสตรีสากล (International Women's Day)

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลีไทยแลนด์ ร่วมพูดคุยถึงเป้าหมาย นโยบาย และทิศทางที่เจนเนอราลี่ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าให้กับบุคลากรและการยอมรับในทุกความต่าง (Value our people & Be Open) ได้สนับสนุนเรื่องความหลากหลายและความเสมอภาคของบุคลากรในทุกมิติ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การเป็นเพื่อนผู้เคียงข้างลูกค้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตประสบความสำเร็จ โดยเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เปรียบเป็นเสาหลัก (Key pillar) ในการวางกลยุทธ์ในการบริหารเพื่อสร้างความก้าวหน้าและความยั่งยืนให้กับองค์กร ซึ่งแกนสำคัญนั้นประกอบด้วย การสร้างวัฒนธรรมของความหลากหลาย (Diversity) ความเท่าเทียมและความเสมอภาค (Equity) และการยอมรับในความต่างและการมีส่วนร่วม (Inclusion) หรือที่เรียกว่า DEI

นอกจากนี้ ภายในงานมีตัวแทนพนักงาน The Lionessess 3 สิงโตสาว แถวหน้าของเจนเนอราลี่ ได้แก่ ยุวดี งานทวีกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน บุศย์รินทร์ วงศ์สืบยุทคุณธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และ อรนิภา นวลเถี้ยม ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน ร่วมแบ่งปันเรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เพื่อนร่วมงาน พร้อมทั้งได้เปิดตัว DEI Committee Thailand รุ่นที่ 2 ที่จะมาร่วมสานต่อกิจกรรมและขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดรับความหลากหลาย สร้างความเท่าเทียมและการมีส่วนร่วม โดยในตอนท้ายได้เชิญชวนให้พนักงานร่วมกันทำสัญลักษณ์ Break The Bias เพื่อรณรงค์ให้ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรอย่างปราศจากอคติ และการแบ่งแยกหรือการเลือกปฏิบัติอีกด้วย


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages