สอวช. ส่งแพลตฟอร์ม STEMPlus ร่วมมหกรรมครั้งใหญ่อว.แฟร์ - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Tuesday, July 9, 2024

สอวช. ส่งแพลตฟอร์ม STEMPlus ร่วมมหกรรมครั้งใหญ่อว.แฟร์

สอวช. ส่งแพลตฟอร์ม STEMPlus ร่วมมหกรรมครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ จัดโดย กระทรวง อว. โชว์ไฮไลท์พัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการ เชื่อมผู้ประกอบการ รองรับคนหางาน ในงาน อว.แฟร์

กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมจัดงานมหกรรมครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระหว่างวันที่ 22 – 28 กรกฎาคม 2567 โดยผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้เนรมิตพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ให้เป็นดินแดนแห่งสหวิทยาการ เติมเต็มสาระความรู้ อัปเดตเทคโนโลยีสุดลํ้า ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเต็มพื้นที่ ด้วยแนวคิดจัดนิทรรศการผ่าน “กระบวนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต หรือ Lifelong Learning”

อว.แฟร์ แบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ได้แก่ 1. Inspired by SCIENCE วิทย์บันดาลใจ วิทยาศาสตร์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ 2. SCIENCE for Exponential Growth วิทย์เสริมแกร่งธุรกิจไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่อนาคต 3. SCIENCE for All Well Be-ing วิทย์เพื่อชีวิตผาสุก วิทยาศาสตร์ เพื่อสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมลํ้า และชีวิตที่ผาสุก 4. S.R.I. Startup LaunchPad วิทยาศาสตร์ เพื่อ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 5. SCIENCE for Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิทย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ทักษะอาชีพในอนาคต และ 6. SCIENCE for FUTURE THAILAND วิทย์เพื่ออนาคตประเทศไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่สดใสและยั่งยืน 

สำหรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการในโซน Science for Lifelong Learning นำเสนอแพลตฟอร์ม STEMPlus แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล


ภายในบูทมีการนำเสนอข้อมูลมาตรการทางภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ผ่านมาตรการ Thailand Plus Package โดยในการจ้างงานบุคลากรด้าน STEM สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนได้ 150% และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสามารถขอยกเว้นภาษีได้ 250% นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอถึงสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา สำหรับวางแผนการลงทุนอีกด้วย ขณะเดียวกัน ภายในบูทจะนำเสนอภาพรวมโครงการ Online Job Matching ที่จะอำนวยการความสะดวกในการจับคู่การจ้างงานให้บริษัท และแนะนำให้รู้จักกับ STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จด้วย 


นอกจากนี้ สอวช. ยังได้จัดเตรียมไฮไลท์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน อว.แฟร์ เท่านั้น กับ 4 ความพิเศษ ประกอบด้วย

  1. อนุมัติรับรองเร็วทันใจ ทั้งการรับรองหลักสูตร และการจ้างงานด้าน STEM : โดยผู้ประกอบการ หรือสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยื่นการขอรับรอง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะได้ทราบผลการพิจารณาเร็วทันใจ ภายใน 31 กรกฎาคม 2567
  2. คลินิก STEMPlus แนะเคล็ดลับ แบบจับมือทำ : ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม และการจ้างงานด้าน STEM เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แบบผ่านฉลุย เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะเคล็ดลับที่บูท STEMPlus ตลอดการจัดงาน 22 – 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดคลินิก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 10.00 – 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 – 16.00 น.
  3. ฝากประวัติ หางานได้ก่อนใคร : เปิดรับฝากประวัตินิสิต นักศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม Advanced Electronics โดยสามารถยื่น Resume ฝากประวัติได้ที่บูท สอวช. ตลอดงาน
  4. หาคน ได้ตรงใจ ประหยัดเวลาไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ : สถานประกอบการสามารถยื่นคำขอ ช่วยหาคนด้าน STEM ผ่านโครงการ Co-creation รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บูท สอวช. เพื่อนัดหมายเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้ตลอดงาน
    ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรรถสิทธิ์ attasith@nxpo.or.th และสามารถติดตามรายละเอียดงาน อว.แฟร์ ได้ที่ https://www.mhesifair.com/


No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages