ประธานกรรมการ สบพ. “พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ”มอบนโยบายการบริหารงานให้คณะผู้บริหาร สบพ. - BIZTHAI POST

BIZTHAI POST

The Thai Biz Website

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

Friday, July 5, 2024

ประธานกรรมการ สบพ. “พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ”มอบนโยบายการบริหารงานให้คณะผู้บริหาร สบพ.


ประธานกรรมการ สบพ. “พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ”มอบนโยบายการบริหารงานให้คณะผู้บริหาร สบพ.


เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบายจากประธานกรรมการสถาบันการบินพลเรือน พลเอก ดร.ดิเรก ดีประเสริฐ ในโอกาสเข้าพบปะและรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ  จากคณะผู้บริหาร สบพ. ณ อาคารศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน สบพ.กรุงเทพฯ

 
ในโอกาสนี้ พลเอก ดร.ดิเรกฯ ได้มอบแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร ในด้านการทำงานแบบบูรณาการ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  พร้อมพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นองค์กรที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งวิธีคิด การจัดการ ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับการทำงาน  โดยใช้หลักการ “การบริหารท่ามกลางข้อจำกัดทางทรัพยากร” สนองต่อนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ดร.มนพร เจริญศรี  ซึ่งได้มอบให้ สบพ. ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินภารกิจองค์กรในการผลิตบุคลากรพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทั้งด้านการบินและด้านเศรษฐกิจตามเป้าหมายของรัฐบาล


นอกจากนี้ พลเอก ดร.ดิเรกฯ ยังได้ให้กำลังใจแก่คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรสนองนโยบายของรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอีกด้วย

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

Pages